Practical Outputs Search

All books: 180

Aditivum zvyšující koloidní stabilitu paliva

Year: 2017
Category: Užitný vzor (Utility model)

Aditivum zvyšující koloidní stabilitu paliva

Year: 2019
Category: Patent (Patent)

Adsorbent na bázi amorfních ternárních hydratovaných oxidů Fe-Ti-Si pro odstraňování arsenu a selenu z vod

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Amorphous nanostructured Al-Ti-Mn trimetal hydrous oxide for removal of arsenic and selenium from water

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Antibakteriální anorganické pokrytí na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Year: 2011
Category: Patent (Patent)

Aplikace pro stanovení aktivity a selektivity FCC katalyzátorů testovaných v laboratorní jednotce MAT

Year: 2013
Category: Software (Software)

Aplikace pro stanovení vývoje aktivity HDS katalyzátorů testovaných v pilotní jednotce

Year: 2014
Category: Software (Software)

Asfaltové pojivo modifikované kyselinou polyfosforečnou

Industrial Property Office, Patent No. 32147

Year: 2018
Category: Užitný vzor (Utility model)

Asfaltové pojivo s depolymerizovaným polyetylenovým voskem

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)

Asfaltové pojivo s polyetylenovým voskem

Year: 2016
Category: Užitný vzor (Utility model)

Asfaltové pojivo s rejuvenátorem

Year: 2015
Category: Užitný vzor (Utility model)

Asfaltové pojivo se zlepšenou tepelnou stálostí

Year: 2017
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Baucis R70

Year: 2011
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Bentonit - podporované nanočástice amorfních ternárních hydratovaných oxidů Fe-Ti-Si pro odstraňování arsenu a selenu z vod

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Čištění vod kontaminovaných xylenolem sorbentem chezacarb pomocí mobilní jednotky

Year: 2015
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Dekorační kameny, vysokoprocentní vápence a vybrané písky Čech, Moravy a Slezska

Year: 2015
Category: Specializovaná mapa (Specialized map)

Dvojitý výpal lupku pro slévárenské účely

Year: 2013
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Dvousložková lepidla odolná vysokým teplotám

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Dvousložkové geopolymerní pojivo a způsob jeho výroby

Year: 2011
Category: Patent (Patent)

Dvousložkový injektážní prostředek

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Extrudovaný Chezacarb se sírou

Year: 2013
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Extrudovaný Chezacarb se sulfidovým louhem

Year: 2013
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Filtr pro zachycování rtuti a perzistentních organických polutantů ze spalin z krematorií

Year: 2013
Category: Užitný vzor (Utility model)

Filtrační aparatura pro stanovení celkového obsahu sedimentu v topných olejích

Year: 2015
Category: Užitný vzor (Utility model)

Formovací směs pro výrobu odlitků pojená anorganickým pojivem

Year: 2013
Category: Užitný vzor (Utility model)

Formovací směs pro výrobu odlitků pojená organickým pojivem

Year: 2013
Category: Užitný vzor (Utility model)

Formovaný adsorbent na bázi aktivních sazí

Year: 2013
Category: Užitný vzor (Utility model)

Formovaný adsorbent rtuti

Year: 2013
Category: Užitný vzor (Utility model)

Formovaný adsorbent s aktivním Fe2O3

Year: 2013
Category: Užitný vzor (Utility model)

Funkční vzorek bílé fasádní nátěrové hmoty

Year: 2011
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek fasádní nátěrové hmoty určené k probarvování železitými pigmenty

Year: 2011
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek geopolymerního pojiva určeného pro restaurování památek

Year: 2011
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva s nízkým obsahem nečistot, vyrobený s využitím extrudace

Year: 2012
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva s nízkým obsahem nečistot, vyrobený s využitím peletizace

Year: 2012
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva s nízkým obsahem železa vyrobený s využitím extrudace

Year: 2012
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva s nízkým obsahem železa vyrobený s využitím peletizace

Year: 2012
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva se zvýšeným obsahem železa, vyrobený s využitím extrudace

Year: 2012
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek lehčeného ostřiva se zvýšeným obsahem železa, vyrobený s využitím peletizace

Year: 2012
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek ostřiva LK-SAND na bázi hlinitokřemičitanu

Year: 2012
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek plniva na bázi kalcinovaného lupku

Year: 2011
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek vápenno-pucolánového pojiva určeného zejména pro výrobu omítek.

Year: 2011
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Funkční vzorek vápenno-pucolánového pojiva určeného zejména pro výrobu zdících malt.

Year: 2011
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Geopolymerní izolační nálitek pro slévárny hliníku

Year: 2019
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Geopolymerní katalyzátor z draselného vodního skla a škrobu

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Geopolymerní katalyzátor ze sodného vodního skla

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Geopolymerní katalyzátor ze sodného vodního skla a škrobu

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Granulovaný Chezacarb

Year: 2013
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Granulovaný Chezacarb aditivovaný kyselinou citrónovou

Year: 2013
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Granulovaný Chezacarb aditivovaný kyselinou sírovou

Year: 2013
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Hydrodeoxygenační katalyzátor NiMo/SBA-15

Year: 2013
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Hydrodeoxygenační katalyzátor NiMoP/Al2O3

Year: 2013
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Hydrodeoxygenation Efficiency of Molybdenum Carbides, Nitrides, and Phosphides in Stearic Acid Conversion

Year: 2018
Category: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Hydrogenační katalyzátor Ni/Al2O3 egg-shell typu

Year: 2014
Category: Užitný vzor (Utility model)

Impregnace vermikulitu kyselinou sírovou

Year: 2013
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Katalyzátor 43439

Year: 2013
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor na bázi wolframu a zirkonu, dopovaný hliníkem, na izomeraci C6 parafinů

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor pro dehydrataci ethanolu

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)

Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Year: 2014
Category: Patent (Patent)

Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Year: 2010
Category: Patent (Patent)

Katalyzátor Pt/WO3-ZrO2 na bázi oxidů zirkonu a wolframu pro izomeraci lehkých parafinů C5 a C6

Year: 2014
Category: Prototyp (Prototype)

Katalyzátor s obsahem wolframu (18 % hm.) a zirkonu na isomerii C6-C7 parafinů

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Kobaltový katalyzátor pro Fischer-Tropschovu syntézu

Year: 2013
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Kompatibilní směs topného oleje

Year: 2015
Category: Užitný vzor (Utility model)

Kompozit s velkou akumulací tepla

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)

Křemičitan železitý

Year: 2013
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Lehčené ostřivo na bázi kaolinitu se zvýšeným obsahem hliníku vyrobené s využitím peletizace

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Lehčené ostřivo na bázi kaolinitu vyrobené s využitím peletizace

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Lehčené ostřivo na bázi kordieritu vyrobené s využitím peletizace

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Litý asfalt se sníženou teplotou aplikace

Year: 2015
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Low-temperature properties of bituminous binders and asphalt mixtures

Year: 2017
Category: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Mefisto L05

Year: 2011
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Modifikované asfaltové pojivo

Year: 2017
Category: Užitný vzor (Utility model)

Molybdenum Nitrides, Carbides and Phosphides as Highly Efficient Catalysts for Hydrodeoxygenation of Biomass

Year: 2018
Category: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Motorová nafta obsahující hydrogenovaný živočišný tuk

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)

Nadouvadlo pro výrobu expandovatelného polystyrenu

Year: 2015
Category: Užitný vzor (Utility model)

Námořní palivo obsahující materiál z pyrolýzy plastů

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)

Námořní palivo obsahující materiál z pyrolýzy pneumatik

Industrial Property Office, Patent No. 32461

Year: 2018
Category: Užitný vzor (Utility model)

Námořní palivo s aditivem

Industrial Property Office, Patent No. 32447

Year: 2018
Category: Užitný vzor (Utility model)

Nanoadsorbent arzenu ve formě As (III) a As (V), způsob jeho výroby a použití

Year: 2016
Category: Patent (Patent)

Nanoadsorbent na bázi hydratovaných oxidů hliníku, železa a manganu pro odstraňování arsenitanů a arseničnanů z vod, způsob jeho výroby a použití

Industrial Property Office, Patent No. 307602

Year: 2018
Category: Patent (Patent)

Nanohydroxylapatit jako doplněk stravy proti osteoporóze

Year: 2016
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Nanokatalyzátor pro výrobu biopaliv, způsob jeho výroby a použití

Year: 2016
Category: Patent (Patent)

Nanokatalyzátor TiO2 pro výrobu biopaliv

Year: 2015
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Nestor P04

Year: 2011
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Nestor W04

Year: 2011
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

NiW/pseudoboehmite+SBA-15 for the Hydrotreating of Waste Sunflower Oil and/or Light Cycle Oil

Year: 2018
Category: Jiný praktický výstup (Other practical output)

NiW/SiO2-Al2O3 katalyzátor

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)

Nízkoviskózní anorganické pojivo určené pro výrobu nátěrových hmot odolných vysokým teplotám

Year: 2014
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Odstraňování dioxinů ze spalin z aglomeračních pasů hutních provozů

Year: 2012
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Pojivo ß-belit-metakaolinit-vápenný hydrát

Year: 2019
Category: Patent (Patent)

Postup a zařízení pro stanovení vybraných katalytických jedů v propylenu

Year: 2014
Category: Patent (Patent)

Postup hodnocení stability topného oleje

Year: 2017
Category: Patent (Patent)

Postup zrychleného stanovení dlouhodobé aktivity hydrodesulfuračního katalyzátoru

Year: 2014
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Preparát pro komplexní výživu kostí

Year: 2013
Category: Užitný vzor (Utility model)

Regenerace směsných odpadních mořících lázní

Year: 2015
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Saze demetalizované mokrou cestou

Year: 2015
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Saze demetalizované suchou cestou

Year: 2015
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Separace těžkých kovů z odpadních vod redukčně sorpčním způsobem v dynamickém uspořádání

Year: 2013
Category: Ověřená technologie (Certified technology)

Simulation of biomass partial oxidation

Year: 2011
Category: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Simulation of hydrogen production by biomass partial oxidation

Year: 2011
Category: Jiný praktický výstup (Other practical output)