List of Practical Outputs

Praktické výstupy (Practical outputs)


Geopolymerní izolační nálitek pro slévárny hliníku

Year: 2019
Category: Funkční vzorek (Functional sample)

Zařízení pro rychlé stanovení počáteční epoxidační aktivity katalyzátorů

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby zeolitu SSZ-13 s mechanochemickou aktivací

Year: 2019
Category: Patent (Patent)

NiW/SiO2-Al2O3 katalyzátor

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby zeolitové pěny

Year: 2019
Category: Patent (Patent)

Námořní palivo obsahující materiál z pyrolýzy plastů

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby vanadového katalyzátoru

Year: 2019
Category: Patent (Patent)

Motorová nafta obsahující hydrogenovaný živočišný tuk

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby tvarovaného katalyzátoru s dealuminovaným zeolitem ZSM-5

Year: 2019
Category: Patent (Patent)

Kompozit s velkou akumulací tepla

Year: 2019
Category: Užitný vzor (Utility model)