Spolupráce s VŠCHT

vschtORLEN UniCRE a.s. dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, především s Fakultou technologie ochrany prostředí a Fakultou chemické technologie, které jsou jeho zaměření nejbližší. Usiluje také o zintenzivnění kontaktů s Fakultou chemického inženýrství.

Projevem této spolupráce bylo založení Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol. Prostřednictvím tohoto centra ORLEN UniCRE a.s. spolupracuje na všech kategoriích výuky chemické technologie. V laboratořích ORLEN UniCRE a.s. každoročně probíhají povinné laboratoře palivářských oborů. Studenti do ORLEN UniCRE a.s. docházejí vykonávat pomocné vědecké činnosti a píší zde své bakalářské, diplomové i disertační práce. Řešené práce všech typů jsou voleny a organizovány tak, aby studenti získali lepší poznatky o problematice reálných průmyslových výrob.

Tyto činnosti se rozvíjejí nejen na bázi neformálních vztahů, ale též v rámci podepsané třístranné smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi ORLEN UniCRE a.s., VŠCHT Praha a Unipetrolem.