Vzdělávání

vzdelavani pruhledneORLEN UniCRE a.s. nabízí nově vybudovanou výzkumnou a výukovou infrastrukturu, která významně zvýší potenciální prostor pro vzdělávání, vědu i výzkum. Synergickou myšlenkou je přímé a organizačně flexibilní propojení výzkumných a vývojových aktivit s pedagogickými v jeden celek.

Zajišťujeme procesy vědecko-výzkumné činnosti s důrazem na spolupráci studentů, zástupců průmyslové sféry a vzdělávacích institucí v ČR i v zahraničí. V ORLEN UniCRE a.s. se úspěšně rozvíjí oblast zahraniční spolupráce formou výměny studentů, přípravou a řešením společných projektů s obdobně zaměřenými univerzitami a akademickými pracovišti ve Finsku, Španělsku, Švédsku, Itálii a na Slovensku.

Popularizujeme chemii mezi mladými lidmi v našem regionu. Spolupracujeme proto se středními školami, pořádáme pro ně přednášky, exkurze a organizujeme odborné semináře pro učitele.

Studentům nabízíme:

 • studentům středních škol - odbornou pomoc při přípravě ročníkových prací, studentskou odbornou činnost, vedení projektu pro Studentskou vědeckou konferenci,
 • studentům vysokých škol – pracovní zapojení jako pomocná vědecká síla, podporu při zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací,
 • participaci na projektech Nadace Unipetrol.

 Školám nabízíme:

 • exkurze,
 • odborné přednášky,
 • laboratorní cvičení pro vybrané studenty.

Infrastruktura nabízí:

 • 23 moderních laboratoří,
 • 35 samostatných experimentálních jednotek,
 • 2 přednáškové místnosti,
 • konferenční sál,
 • studovny,
 • knihovnu.

Kontakt

Marcela Zelingerová