Reference

Stránky referencí obsahují linky na naše partnery, se kterými spolupracujeme na výzkumných a vývojových projektech a linky na vybrané největší zákazníky.

Nabízíme spolupráci tuzemským i zahraničním partnerům v oblasti výzkumu, vývoje i technologické/technické podpory. Forma spolupráce závisí na druhu a přání partnera – může se jednat o projekt s veřejnou podporou, komerční projekt na základě smlouvy o utajení, jednorázové služby či jinou formu partnerství.

Nabídky spolupráce vycházejí především ze základního zaměření naší společnosti, z přístrojového a technologického vybavení laboratoří a pokusné základny.

Jako příklad poskytovaných služeb v rámci ORLEN UniCRE a.s. lze uvést:

  • laboratorní, pilotní i provozní výzkum a vývoj až do fáze projekčních podkladů
  • testování katalyzátorů a procesů v reálných podmínkách a v dlouhodobém režimu
  • komplexní analytické služby
  • studie různého zaměření (technologické, patentové, technicko-marketingové, atd.)

Spolupráce na mezinárodních projektech

V současné době nabízíme také možnost spolupráce na připravovaných projektech v rámci programu Horizon 2020. V případě zájmu o spolupráci nás, prosím, kontaktujte zde:

Ing. Jiří Hájek, MBA