Tenders Archive

Zařízení pro testování mrazuvzdornosti 2

Základní informace o veřejné zakázce

Název Zařízení pro testování mrazuvzdornosti 2
ID na profilu zadavatele P18V00000009
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 6.6. 2018 14:10
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 20.6. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota 800 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů EKOFROST s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče EKOFROST s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Zařízení pro testování mrazuvzdornosti 2" je dodávka zařízení pro testování mrazuvzdornosti se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 7,69 MB 6.6. 2018 14:10
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 73 kB 6.6. 2018 14:10
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 6.6. 2018 14:10
Příloha č. 3: Čestné prohlášení icon word 60 kB 6.6. 2018 14:10
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 6.6. 2018 14:10
Příloha č. 5: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 61 kB 6.6. 2018 14:10
Příloha č. 6: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 6.6. 2018 14:10

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele   icon pdf 467 kB 24.7. 2018 14:15 
Smlouva o realizaci dodávky s EKOFROST s.r.o. icon pdf 1,58 MB 8.8. 2018 08:40
Faktura EKOFROST s.r.o. icon pdf 115 kB 12.12. 2018 14:45