Tenders Archive

Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy

Základní informace o veřejné zakázce

Název Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy
ID na profilu zadavatele P18V00000002
Evidenční číslo ve věstníku VZ Z2018-011751
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Nadlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 17.4. 2018 10:40
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 13.6. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota 7 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy" je dodávka jednotky Fischer-Tropschovy syntézy se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 5,29 MB 17.4. 2018 10:40
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 147 kB 17.4. 2018 10:40
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 17.4. 2018 10:40
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 17.4. 2018 10:40
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 28 kB 17.4. 2018 10:40
Příloha č. 5: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 17.4. 2018 10:40
Příloha č. 8: Oceněný výkaz položek icon excel 72 kB 17.4. 2018 10:40
Dodatečná informace č. 1 icon pdf 131 kB 2.5. 2018 16:00
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 2) icon pdf 6,05 MB 2.5. 2018 16:00
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 603 kB 2.5. 2018 16:00
     Technologické schéma icon pdf 581 kB 2.5. 2018 16:00
     Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2) icon word 147 kB 2.5. 2018 16:00
     Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2) icon pdf 473 kB 2.5. 2018 16:00
     Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 473 kB 2.5. 2018 16:00>
     Příloha č. 8: Oceněný výkaz položek (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon excel 75 kB 2.5. 2018 16:00
     Příloha č. 8: Oceněný výkaz položek (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 261 kB 2.5. 2018 16:00
Dodatečná informace č. 2 icon pdf 547 kB 16.5. 2018 17:35

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení icon pdf 120 kB 15.6. 2018 20:50
Písemná zpráva zadavatele icon pdf 1,53 MB 9.9. 2019 16:05