Projects Archive

Výzkum a vývoj technologických postupů sekundárního energetického a materiálového využití průmyslových Li-Ion baterií

Evidence No.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024340
Project Type: Grant / Subsidy
Project Start Year: 2021
Project End Year: 2023
Grant Provider: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Grant Recipient: IBG Česko s.r.o.
Project Partners: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, ORLEN UniCRE a.s.
UniCRE Project Leader: Josef Šimek
Popis projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

Cílem projektu je uplatnění možnosti sekundárního využití Li-ion baterií a v praxi ověřit celý ekosystém sběru, třídění, sekundárního využití.