Projects Archive

Příprava lubrikantů z obnovitelných surovin

Project Start Year: 2010
Project End Year: 2010
Grant Provider: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Grant Recipient: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

Cílem projektu je vývoj procesu epoxidace umožňující přípravu lubrikantů z obnovitelných surovin, jako rostlinné oleje, či odpadní fritovací oleje.