Projects Archive

Průmyslová technologie výroby produktů z geopolymerů

Evidence No.: FV10420
Project Type: Grant / Subsidy
Project Start Year: 2016
Project End Year: 2020
Grant Provider: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Grant Recipient: MSV SYSTEMS CZ s. r. o.
Project Partners: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
UniCRE Project Leader: Pavlína Hájková
Project Description:

Cílem řešení projektu je vyvinout technologii vhodnou pro průmyslovou výrobu tvarovaných výrobků na bázi geopolymerů (GP) a ověřit její funkčnost poloprovozní výrobou alespoň jednoho typu výrobků. Záměrem projektu je zvýšení ekonomické prosperity výroby geopolymerů převedením doposud ruční výroby geopolymerů do poloautomatického kontrolovaného systému využitelného v sériové výrobě. V rámci projektu bude vyvinuta poloautomatická linka, která umožní produkci nových výrobků z geopolymerů s vysokou teplotní odolností bez nutnosti energeticky náročného výpalu, jako je tomu při výrobě produktů z keramických materiálů. Pro tuto poloautomatickou výrobu bude vyvinut geopolymer s vhodnými vlastnostmi. Na výrobní lince bude odladěna výroba průmyslově využitelného výrobku z geopolymeru, který bude ověřen v praxi.