Projects Archive

Low viscosity inorganic binders and their applications

Evidence No.: TA01010160
Project Type: Grant / Subsidy
Project Start Year: 2011
Project End Year: 2014
Grant Provider: Technologická agentura ČR
Grant Recipient: České lupkové závody, a.s.
Project Partners: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Univerzita Pardubice
UniCRE Project Leader: Petr Koutník
Project Description:

Cílem projektu je vyvinout technologii výroby anorganických pojiv vhodných pro výrobu lepidel a nátěrových hmot odolných vysokým teplotám a materiálů pro restaurování historických památek.

Cíle bude dosaženo:

  • ověřením vyvinutých pojiv v uvedených aplikacích, tj. také vývojem nátěrových hmot, lepidel, injektážích prostředků a tmelů,
  • experimentálním doložením kvality vyvinutých materiálů,
  • vypracováním podkladů pro technologické reglementy nových výrobků,
  • technicko-ekonomickým vyhodnocením výroby.