Archiv projektů

Počet zobrazení
C4 Koncept čistého crackového oblečení - vývoj procesu výrobního cyklu pro recyklaci oblečení
Příprava lubrikantů z obnovitelných surovin
Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin
Výzkum a vývoj technologických postupů sekundárního energetického a materiálového využití průmyslových Li-Ion baterií
Chemical looping gasification for sustainable production of biofuels (CLARA)
Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústeckochomutovské aglomeraci
Compact Gasification and Synthesis process for Transport Fuels (COMSYN)
Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO
Pokrokové produkty spotřební a stavební chemie
Průmyslová technologie výroby produktů z geopolymerů
Direct Primary Coal Liquefaction via an Innovative Co-processing Approach with Waste and Petroleum Feedstocks (DIRPRIMCOAL)
Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin
Rozvoj Centra UniCRE
Modifikované hydrotalcity pro heterogenní katalýzu bazických kondenzačních reakcí
Studium aktivních center nosičových vanadových katalyzátorů pro selektivní oxidaci etanolu
Studium interakcí kovů a kyselých center zeolitických katalyzátorů pro hydroisomerizační reakce
Rafinace bio-oleje na palivo pro vznětové motory
Analýzy vztahu mezi strukturou/basicitou Mg/Al, Ca/Al a Zn/Al směsných oxidů a jejich aktivitou v aldol kondenzaci a transesterifikaci
Vývoj funkčních asfaltových pojiv pro teplé asfaltové směsi se zvýšeným podílem asfaltového R-materiálu (WMAREC)
Slévárenská jádra a geopolymerním pojivem
Příprava uhlovodíků vhodných pro letecká paliva dvoustupňovou přeměnou triglyceridů karboxylových kyselin v přítomnosti vodíku
Katalytické oxidace alkenů
Inovační materiály na bázi hydroxylapatitu
Vývoj metodiky pro zrychlené testování dlouhodobé aktivity odsiřovacích katalyzátorů
Výzkum a vývoj separace těžkých kovů z odpadních vod redukčně-sorpčním způsobem a technik zpracování vyredukované směsi těžkých kovů a jejich sloučenin na využitelné produkty
Výzkum a vývoj nových katalytických a adsorpčních aplikací pro modifikované hydrotalcity
Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví
Zhodnocení vedlejších produktů z výroby základních olefinů
Výzkum a vývoj katalyzátoru na bázi oxidu zirkoničitého a jeho aplikace pro izomeraci C5 a C6 uhlovodíkové frakce