Aktuality

Noví uživatelé výzkumné infrastruktury CATPRO

Vsádkový reaktor BR2Své experimenty na výzkumné infrastruktuře CATPRO nyní provádí i tým Petra Stavárka z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR. Tématem jeho projektu je selektivní hydrogenace vícefunkčních organických sloučenin. K jeho řešení využívá zejména vysokotlaké a vysokoteplotní autoklávy (Parr HT4570), umožňující studovat průběh reakce v širokém rozmezí operačních podmínek. Pro analýzu vzniklých produktů využívají zázemí analytické laboratoře, zejména pak moderních plynových chromatografů (Agilent 7890A).