Tenders Archive

Vybavení pracoviště zobrazovacích metod II

Základní informace o veřejné zakázce

Název Vybavení pracoviště zobrazovacích metod II
ID na profilu zadavatele P18V00000024
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 26.11. 2018 17:50
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 12.12. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota 450 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Futurelab Technology s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Futurelab Technology s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Vybavení pracoviště zobrazovacích metod II" je dodávka vybavení pracoviště zobrazovacích metod se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 6,95 MB 26.11. 2018 17:50
Příloha č. 1: Technická specifikace icon pdf 855 kB 26.11. 2018 17:50
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 96 kB 26.11. 2018 17:50
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 26.11. 2018 17:50
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 63 kB 26.11. 2018 17:50
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 26.11. 2018 17:50
Příloha č. 6: Oceněný výkaz položek icon excel 12 kB 26.11. 2018 17:50
Vysvětlení č. 1 k zadávacím podmínkám icon pdf 1.37 MB 6.12. 2018 19:20

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 311 kB 7.2. 2019 16:35
Smlouva o realizaci dodávky s Futurelab Technology s.r.o. icon pdf 2,5 MB 20.3. 2019 14:20
Faktura Futurelab Technology s.r.o. icon pdf 278 kB 28.8. 2019 15:15