Tenders Archive

Vybavení pracoviště zobrazovacích metod

Základní informace o veřejné zakázce

Název Vybavení pracoviště zobrazovacích metod
ID na profilu zadavatele P18V00000023
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 2.10. 2018 21:25
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 23.10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota 450 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Jan Žalský, Milan Gruber, FUTURELAB TECHNOLOGY s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Vybavení pracoviště zobrazovacích metod" je dodávka vybavení pracoviště zobrazovacích metod se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,43 MB 2.10. 2018 21:25
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 96 kB 2.10. 2018 21:25
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 2.10. 2018 21:25
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 63 kB 2.10. 2018 21:25
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 2.10. 2018 21:25
Příloha č. 6: Oceněný výkaz položek icon excel 12 kB 2.10. 2018 21:25
Vysvětlení č. 1 k zadávacím podmínkám icon pdf 2,1 MB 16.10. 2018 20:15
     Příloha č. 6: Oceněný výkaz položek (verze 2) icon excel 12 kB 16.10. 2018 20:15

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 279 kB 8.11. 2018 19:30
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 308 kB 8.11. 2018 19:30
Rozhodnutí o zrušení řízení na zadání veřejné zakázky icon pdf 371 kB 21.11. 2018 22:40