Tenders Archive

Fluorescenční mikroskop

Základní informace o veřejné zakázce

Název Fluorescenční mikroskop
ID na profilu zadavatele P18V00000016
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 11.7. 2018 16:05
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 10.8. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota 1 100 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Pragolab s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Pragolab s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Fluorescenční mikroskop" je dodávka fluorescenčního mikroskopu se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,24 MB 11.7. 2018 16:05
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 59 kB 11.7. 2018 16:05
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 11.7. 2018 16:05
Příloha č. 5: Čestné prohlášení icon word 60 kB 11.7. 2018 16:05
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 11.7. 2018 16:05
Příloha č. 7: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 69 kB 11.7. 2018 16:05
Příloha č. 8: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 11.7. 2018 16:05
Vysvětlení č. 1 k zadávacím podmínkám icon pdf 158 kB 17.7. 2018 14:00
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 2) icon pdf 754 kB 17.7. 2018 14:00
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 599 kB 17.7. 2018 14:00
     Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2) icon pdf 349 kB 17.7. 2018 14:00
     Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2) icon word 59 kB 17.7. 2018 14:00
     Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 349 kB 17.7. 2018 14:00
Vysvětlení č. 2 k zadávacím podmínkám icon pdf 2,04 MB 19.7. 2018 19:35
     Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 3) icon word 59 kB 19.7. 2018 19:35
Vysvětlení č. 3 k zadávacím podmínkám icon pdf 162 kB 25.7. 2018 15:45
Vysvětlení č. 4 k zadávacím podmínkám icon pdf 397 kB 9.8. 2018 08:05

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 458 kB 13.9. 2018 18:45
Smlouva o realizaci dodávky s Pragolab s.r.o. icon pdf 2 MB 2.10. 2018 09:10
Faktura Pragolab s.r.o. icon pdf 430 kB 9.1. 2019 13:30