Tenders Archive

Přístroj pro optickou emisní spektrometrii - ICP - OES 2

Základní informace o veřejné zakázce

Název Přístroj pro optickou emisní spektrometrii - ICP - OES 2
ID na profilu zadavatele P18V00000013
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 11.7. 2018 11:25
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 8.8. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota 4 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka, HPST, s.r.o., BAS Rudice spol. s r.o.
Specifikace vybraného uchazeče HPST, s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Přístroj pro optickou emisní spektrometrii - ICP - OES 2" je dodávka přístroje pro optickou emisní spektrometrii, včetně příslušenství, veškerých součástí i dalších komponent, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,41 MB 11.7. 2018 11:25
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 58 kB 11.7. 2018 11:25
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 102 kB 11.7. 2018 11:25
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 11.7. 2018 11:25
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 70 kB 11.7. 2018 11:25
Příloha č. 5: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 11.7. 2018 11:25
Příloha č. 6: Čestné prohlášení icon word 59 kB 11.7. 2018 11:25
Vysvětlení č. 1 k zadávacím podmínkám icon pdf 1,86 MB 26.7. 2018 23:25

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Protokol o posouzení nabídek icon pdf 291 kB 19.9. 2018 12:15
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče icon pdf 353 kB 19.9. 2018 12:15
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 365 kB 19.9. 2018 12:15
Posouzení splnění podmínek vybraným dodavatelem icon pdf 301 kB 19.9. 2018 12:15
Smlouva o realizaci dodávky s HPST, s.r.o. icon pdf 2,88 MB 11.10. 2018 22:35
Faktura HPST, s.r.o. icon pdf 543 kB 12.12. 2018 15:50