Tenders Archive

Continual Distillation 2

Základní informace o veřejné zakázce

Název Continual Distillation 2
ID na profilu zadavatele P18V00000011
   
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 11.7. 2018 10:50
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 1.8. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota 5 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
Specifikace vybraného uchazeče TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Kontinuální destilace 2" je dodávka destilační aparatury pro kontinuální destilaci se všemi součástmi a příslušenstvím, její instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Invitation and Tender Documentation (incl. Annexes) icon pdf 3,14 MB 11.7. 2018 10:50
Annex No. 1: Technical Specification icon word 60 kB 11.7. 2018 10:50
Annex No. 2: Binding Contract Draft icon word 175 kB 11.7. 2018 10:50
Annex No. 3: Identification of the Bidder icon word 55 kB 11.7. 2018 10:50
Annex No. 4: Declaration for Technical Qualification Prerequisites icon word 69 kB 11.7. 2018 10:50
Annex No. 5: Description of the Servicing Activities Provided icon word 56 kB 11.7. 2018 10:50

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 361 kB 4.10. 2018 10:05
Posouzení splnění podmínek vybraným dodavatelem icon pdf 591 kB 4.10. 2018 10:05
Písemná zpráva zadavatele icon pdf 852 kB 23.4. 2019 14:55
Smlouva o realizaci dodávky s TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. icon pdf 3,11 MB 30.10. 2018 13:35
Faktura TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. icon pdf 216 kB 11.3. 2019 14:50