Tenders Archive

Přístroj pro optickou emisní spektrometrii - ICP - OES

Základní informace o veřejné zakázce

Název Přístroj pro optickou emisní spektrometrii - ICP - OES
ID na profilu zadavatele P18V00000010
Evidenční číslo ve věstníku VZ Z2018-018771
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 11.6. 2018 08:20
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 27.6. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota 4 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Přístroj pro optickou emisní spektrometrii - ICP - OES" je dodávka přístroje pro optickou emisní spektrometrii, včetně příslušenství, veškerých součástí i dalších komponent, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 8,76 MB 11.6. 2018 08:20
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 58 kB 11.6. 2018 08:20
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 102 kB 11.6. 2018 08:20
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 11.6. 2018 08:20
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 70 kB 11.6. 2018 08:20
Příloha č. 5: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 11.6. 2018 08:20
Příloha č. 6: Čestné prohlášení icon word 59 kB 11.6. 2018 08:20

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení icon pdf 345 kB 15.6. 2018 21:15