Tenders Archive

Zařízení pro přípravu vzorků

Základní informace o veřejné zakázce

Název Zařízení pro přípravu vzorků
ID na profilu zadavatele P18V00000008
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 5.6. 2018 16:10
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 20.6. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota 800 000,- Kč (bez DPH), z toho
200 000,- Kč (bez DPH) pro část A,
600 000,- Kč (bez DPH) pro část B
 
Seznam uchazečů Část A: ANAMET s.r.o.
Část B: ANAMET s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Část A: ANAMET s.r.o.
Část B: ANAMET s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Zařízení pro přípravu vzorků" je dodávka dvou přístrojů pro přípravu vzorků se všemi součástmi a příslušenstvím, její instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Zakázka je rozdělena na dvě části:

  • část A
    dodávka zařízení pro přípravu reprezentativních vzorků práškovitých látek pro následnou texturní analýzu
  • část B
    dodávka zařízení pro přípravu vzorků ke stanovení textury pevných látek

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 10,67 MB 5.6. 2018 16:10
Příloha č. 1a: Technická specifikace pro část A icon word 71 kB 5.6. 2018 16:10
Příloha č. 1b: Technická specifikace pro část B icon word 46 kB 5.6. 2018 16:10 
Příloha č. 2a: Smlouva o realizaci dodávky pro část A icon word 101 kB 5.6. 2018 16:10
Příloha č. 2b: Smlouva o realizaci dodávky pro část B icon word 101 kB 5.6. 2018 16:10 
Příloha č. 5: Čestné prohlášení icon word 700 kB 5.6. 2018 16:10 
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 5.6. 2018 16:10
Příloha č. 7: Popis zajištění servisní činnosti icon word 28 kB 5.6. 2018 16:10
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 66 kB 5.6. 2018 16:10 

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 298 kB 11.7. 2018 16:30 
Smlouva o realizaci dodávky s ANAMET s.r.o. pro část A icon pdf 2,38 MB 8.8. 2018 08:40
Smlouva o realizaci dodávky s ANAMET s.r.o. pro část B icon pdf 3,23 MB 8.8. 2018 08:40
Faktura ANAMET s.r.o. (část A) icon pdf 215 kB 12.12. 2018 14:45
Faktura ANAMET s.r.o. (část B) icon pdf 259 kB 12.12. 2018 14:45