Tenders Archive

Pokusná jednotka pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování

Základní informace o veřejné zakázce

Název Pokusná jednotka pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování
ID na profilu zadavatele P18V00000006
Evidenční číslo ve věstníku VZ Z2018 - 015246
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 16.5. 2018 09:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 27.6. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota 4 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Pokusná jednotka pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování" je dodávka pokusné jednotky pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování se všemi součástmi a příslušenstvím, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,86 MB 16.5. 2018 09:30
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 145 kB 16.5. 2018 09:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 16.5. 2018 09:30
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 16.5. 2018 09:30
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 62 kB 16.5. 2018 09:30
Příloha č. 5: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 16.5. 2018 09:30
Příloha č. 8: Položkový rozpočet icon excel 73 kB 16.5. 2018 09:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení icon pdf 343 kB 15.6. 2018 20:58