Tenders Archive

Žárový mikroskop

Základní informace o veřejné zakázce

Název Žárový mikroskop
ID na profilu zadavatele P18V00000004
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 2.5. 2018 15:20
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 17.5. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota 800 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů CLASIC CZ, spol. s r.o.
Specifikace vybraného uchazeče CLASIC CZ, spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Žárový mikroskop" je dodávka žárového mikroskopu se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 7,48 MB 2.5. 2018 15:20
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 24 kB 2.5. 2018 15:20
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 100 kB 2.5. 2018 15:20
Příloha č. 3: Čestné prohlášení icon word 59 kB 2.5. 2018 15:20
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 2.5. 2018 15:20
Příloha č. 5: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 61 kB 2.5. 2018 15:20
Příloha č. 6: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 2.5. 2018 15:20
Dodatečná informace č. 1 icon pdf 147 kB 9.5. 2018 15:25

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele   icon pdf 305 kB 7.6. 2018 10:45 
Smlouva o realizaci dodávky s CLASIC CZ, spol. s r.o. icon pdf 1,68 MB 31.7. 2018 08:35
Faktura s CLASIC CZ, spol. s r.o. icon pdf 177 kB 12.12. 2018 14:55