Tenders Archive

Viskozimetr

Základní informace o veřejné zakázce

Název Viskozimetr
ID na profilu zadavatele P17V00000012
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 7.9. 2017 17:40
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 20.9. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota 400 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů LABO-MS, spol. s r.o.
Specifikace vybraného uchazeče LABO-MS, spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Viskozimetr" je dodávka přístroje se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 2,88 MB 7.9. 2017 17:40
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 24 kB 7.9. 2017 17:40
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 7.9. 2017 17:40
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 7.9. 2017 17:40
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 7.9. 2017 17:40
Příloha č. 5: Oceněný výkaz položek icon excel 11 kB 7.9. 2017 17:40
Příloha č. 6: Popis zajištění servisní činnosti icon word 27 kB 7.9. 2017 17:40
Vysvětlení č. 1  icon pdf 544 kB  11.9. 2017 16:55
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 2)  icon pdf 623 kB  11.9. 2017 16:55
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 2, včetně vyznačení revizí)  icon pdf 589 kB 11.9. 2017 16:55
Vysvětlení č. 2 icon pdf 121 kB 14.9. 2017 17:00 
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 3) icon pdf 623 kB  14.9. 2017 17:00 
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 3, včetně vyznačení revizí) icon pdf 623 kB  14.9. 2017 17:00 

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 499 kB 18.10. 2017 23:00
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 461 kB 18.10. 2017 23:00
Smlouva s LABO-MS, spol. s r.o. icon pdf 1,06 MB 20.12. 2017 23:10