Tenders Archive

Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím

Základní informace o veřejné zakázce

Název Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím
ID na profilu zadavatele P17V00000007
Evidenční číslo ve věstníku VZ Z2017-014005
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Nadlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 26.5. 2017 17:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 29.9. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota 8 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím" je dodávka skenovacího elektronového mikroskopu se všemi součástmi a příslušenstvím, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 2,98 MB 26.5. 2017 17:00
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 10 kB 26.5. 2017 17:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 103 kB 26.5. 2017 17:00
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 26.5. 2017 17:00
Příloha č. 4: Oceněný výkaz položek icon excel 11 kB 26.5. 2017 17:00
Příloha č. 5: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 13 kB 26.5. 2017 17:00
Příloha č. 6: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 26.5. 2017 17:00
Vysvětlení č. 1 icon pdf 117 kB 14.6. 2017 15:10
Vysvětlení č. 2 icon pdf 120 kB 16.6. 2017 14:20
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 2) icon pdf 621 kB 16.6. 2017 14:20
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 676 kB 6.6. 2017 14:20
Vysvětlení č. 3 icon pdf 156 kB  28.6. 2017 16:45 
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 3) icon pdf  714 kB 28.6. 2017 16:45
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 3, včetně vyznačení revizí) icon pdf  677 kB 28.6. 2017 16:45
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2) icon pdf  408 kB 28.6. 2017 16:45
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2, editovatelný dokument) icon word  58 kB 28.6. 2017 16:45
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 408 kB  28.6. 2017 16:45
Vysvětlení č. 4 icon pdf 152 kB  28.7. 2017 15:10 
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 4) icon pdf  713 kB 28.7. 2017 15:10 
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 4, včetně vyznačení revizí) icon pdf  714 kB 28.7. 2017 15:10 
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 3) icon pdf  408 kB 28.7. 2017 15:10 
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 3, editovatelný dokument) icon word  58 kB 28.7. 2017 15:10 
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 3, včetně vyznačení revizí) icon pdf 408 kB  28.7. 2017 15:10 
Vysvětlení č. 5 icon pdf 121 kB 7.8. 2017 18:05
Vysvětlení č. 6 icon pdf 531 kB 14.8. 2017 15:10
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 5) icon pdf 714 kB 14.8. 2017 15:10
   Výzva a zadávací dokumentace (verze 5, včetně vyznačení revizí) icon pdf 714 kB 14.8. 2017 15:10
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 4) icon pdf 408 kB 14.8. 2017 15:10
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 4, editovatelný dokument) icon word 58 kB 14.8. 2017 15:10
   Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 4, včetně vyznačení revizí) icon pdf 409 kB 14.8. 2017 15:10

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele icon pdf 369 kB 6.2. 2018 15:10
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon pdf 379 kB 6.2. 2018 15:10