Tenders Archive

Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů

Basic Information about Tender

Name Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů
ID at the Contracting Authority profile P17V00000005
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Veřejná zakázka byla zrušena
Specification of Tender Procedure Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 17.5. 2017 19:00
The deadline for submission of tenders / requests to participate 31.5. 2017 11:00
Estimated Value 1 050 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates  
Specification of Selected Candidate  
List of Subcontractors  

Short Description of Tender's Subject

Předmětem veřejné zakázky "Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů" je dodávka přístroje se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,52 MB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 25 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 7: Oceněný výkaz položek icon excel 12 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 17.5. 2017 19:00
Příloha č. 9: Popis zajištění servisní činnosti icon word 27 kB 17.5. 2017 19:00

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Document Name File Type File Size Publication Date
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 175 kB 31.7. 2017 08:55
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon pdf 251 kB 31.7. 2017 08:55