Tenders Archive

Teplotní komora pro zkušební lis

Basic Information about Tender

Name Teplotní komora pro zkušební lis
ID at the Contracting Authority profile P17V00000004
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specification of Tender Procedure Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 9.5. 2017 14:30
The deadline for submission of tenders / requests to participate 24.5. 2017 14:00
Estimated Value 650 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates LaborTech, s.r.o.
Specification of Selected Candidate LaborTech, s.r.o.
List of Subcontractors  

Short Description of Tender's Subject

Předmětem veřejné zakázky "Teplotní komora pro zkušební lis" je dodávka teplotní komory pro zkušební lis, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 1,11 MB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 100 kB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 5: Oceněný výkaz položek icon excel 12 kB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 9.5. 2017 14:30
Příloha č. 7: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 9.5. 2017 14:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Document Name File Type File Size Publication Date
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 195 kB 17.7. 2017 13:15
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 238 kB 17.7. 2017 13:15
Smlouva o realizaci dodávky s LaborTech, s.r.o. icon pdf 830 kB 11.9. 2017 17:20