Tenders Archive

Autokláv pro katalytické testy

Basic Information about Tender

Name Autokláv pro katalytické testy
ID at the Contracting Authority profile P17V00000003
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specification of Tender Procedure Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 9.5. 2017 14:20
The deadline for submission of tenders / requests to participate 29.5. 2017 11:00
Estimated Value 1 600 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates BioTech, a.s., Donau Lab, s.r.o.
Specification of Selected Candidate BioTech, a.s.
List of Subcontractors  

Short Description of Tender's Subject

Předmětem veřejné zakázky "Autokláv pro katalytické testy" je dodávka autoklávu pro katalytické testy se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 1,29 MB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 18 kB 15.5. 2017 23:45
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 7: Oceněný výkaz položek icon excel 12 kB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 9.5. 2017 14:20
Příloha č. 9: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 9.5. 2017 14:20
Vysvětlení č. 1 icon pdf 140 kB 15.5. 2017 23:45
Vysvětlení č. 2 icon pdf 116 kB 19.5. 2017 22:00

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Document Name File Type File Size Publication Date
Zpráva o hodnocení nabídek icon pdf 298 kB 17.7. 2017 13:10
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 243 kB 17.7. 2017 13:10
Smlouva o realizaci dodávky s BioTech, a.s. icon pdf  718 kB 12.9. 2017 9:05