Tenders Archive

Tlakový diferenciální skenovací kalorimetr

Basic Information about Tender

Name Tlakový diferenciální skenovací kalorimetr
ID at the Contracting Authority profile P17V00000001
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specification of Tender Procedure Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 9.5. 2017 13:50
The deadline for submission of tenders / requests to participate 24.5. 2017 11:00
Estimated Value 1 500 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates Mettler - Toledo, s.r.o.
Specification of Selected Candidate Mettler - Toledo, s.r.o.
List of Subcontractors  

Short Description of Tender's Subject

Předmětem veřejné zakázky "Tlakový diferenciální skenovací kalorimetr" je dodávka tlakového diferenciálního skenovacího kalorimetru se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 1,35 MB 9.5. 2017 13:50
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 29 kB  15.5. 2017 23:55 
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 100 kB 9.5. 2017 13:50
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 60 kB 9.5. 2017 13:50
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 9.5. 2017 13:50
Příloha č. 7: Oceněný výkaz položek icon excel 11 kB 9.5. 2017 13:50
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 9.5. 2017 13:50
Příloha č. 9: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 9.5. 2017 13:50
Vysvětlení č. 1 icon pdf  118 kB 15.5. 2017 23:55 

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Document Name File Type File Size Publication Date
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele icon pdf 253 kB 12.6. 2017 14:15
Smlouva s Mettler - Toledo icon pdf 4,7 MB 9.8. 2017 16:05