Tenders Archive

Technické a kalibrační plyny

Basic Information about Tender

Name Technické a kalibrační plyny
ID at the Contracting Authority profile P16V00000013
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Veřejná zakázka byla ukončena
Specification of Tender Procedure
Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 26.9. 2016 15:30
The deadline for submission of tenders / requests to participate 10.10. 2016 13:00
Estimated Value
1 500 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates
Linde Gas a.s.
Specification of Selected Candidate
 
List of Subcontractors
 

Short Description of Tender's Subject

Zakázka je rozdělena na dvě části:

  • část A - dodávka technických plynů,
  • část B - dodávka kalibračních plynů.

Předmětem veřejné zakázky "Technické a kalibrační plyny" je dodávka technických a kalibračních plynů a souvisejících služeb uchazeče dle níže uvedené dokumentace. Nedílnou součástí dodávky plynů jsou také obvyklé služby, spojené s dodávkami technických plynů v tlakových lahvích, zejména pronájem a servis tlakových lahví, redukčních ventilů a další.

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Laboratorní vsádkový reaktor 2

Document Name File Type File Size Publication Date
Zadávací dokumentace icon pdf 13,94 MB 26.9. 2016 15:30
Příloha č. 2a: Návrh rámcové kupní smlouvy (část A) icon word 65 kB 26.9. 2016 15:30
Příloha č. 2b: Návrh rámcové kupní smlouvy (část B) icon word 61 kB 26.9. 2016 15:30
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 699 kB 26.9. 2016 15:30
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 26.9. 2016 15:30
Příloha č. 7a: Závazná struktura nabídkové ceny (část A) icon excel 15 kB 26.9. 2016 15:30
Příloha č. 7b: Závazná struktura nabídkové ceny (část B) icon excel 11 kB 26.9. 2016 15:30
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 28 kB 26.9. 2016 15:30
Dodatečná informace č. 1 icon pdf 382 kB 29.9. 2016 23:00
Zadávací dokumentace (revize 1) icon pdf 531 kB 29.9. 2016 23:00
Zadávací dokumentace (revize 1, přehled revizí) icon pdf 532 kB 29.9. 2016 23:00
Příloha č. 1: Technická specifikace (revize 1) icon pdf 387 kB 29.9. 2016 23:00
Příloha č. 1: Technická specifikace (revize 1, přehled revizí) icon pdf 387 kB 29.9. 2016 23:00
Příloha č. 7a: Závazná struktura nabídkové ceny (část A, revize 1) icon pdf 533 kB 29.9. 2016 23:00
Příloha č. 7a: Závazná struktura nabídkové ceny (část A, revize 1) icon excel 15 kB 29.9. 2016 23:00
Příloha č. 7b: Závazná struktura nabídkové ceny (část B, revize 1) icon pdf 483 kB 29.9. 2016 23:00
Příloha č. 7b: Závazná struktura nabídkové ceny (část B, revize 1) icon excel 12 kB 29.9. 2016 23:00

B. Other Documents of Tender

Document Name File Type File Size Publication Date
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 260 kB 19.1. 2017 12:55
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 294 kB 19.1. 2017 12:55
Rámcová smlouva s Linde Gas a.s. (část A) icon pdf 5,08 MB 28.2.2017 17:00
Rámcová smlouva s Linde Gas a.s. (část B) icon pdf 1,85 MB 28.2.2017 17:00