Tenders Archive

Laboratorní vsádkový reaktor 2

Basic Information about Tender

Name Laboratorní vsádkový reaktor 2
ID at the Contracting Authority profile P16V00000012
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Veřejná zakázka byla ukončena
Specification of Tender Procedure
Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 16.9. 2016 13:40
The deadline for submission of tenders / requests to participate 29.9. 2016 12:00
Estimated Value
1 500 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates
BioTech a.s.
Specification of Selected Candidate
BioTech a.s.
List of Subcontractors
 

Short Description of Tender's Subject

Předmětem veřejné zakázky "Klimatizační testovací komora" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro klimatizační testovací komoru, jejíž minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Dále je předmětem mimozáruční servis předmětu dodávky, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Laboratorní vsádkový reaktor 2

Document Name File Type File Size Publication Date
Zadávací dokumentace icon pdf 9,26 MB 16.9. 2016 13:40
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 19 kB 16.9. 2016 13:40
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 735 kB 16.9. 2016 13:40
Příloha č. 3: Podmínky vstupu a pohybu v Chemparku Záluží icon pdf 97 kB 16.9. 2016 13:40
Příloha č. 4: Služby poskytované správcem Chemparku Záluží icon pdf 123 kB 16.9. 2016 13:40
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 699 kB 16.9. 2016 13:40
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 16.9. 2016 13:40
Příloha č. 7: Výkaz výměr icon excel 12 kB 16.9. 2016 13:40
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 27 kB 16.9. 2016 13:40

B. Other Documents of Tender

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 328 kB 25.10. 2016 23:30
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 356 kB 25.10. 2016 23:30
Smlouva s Biotech a.s. icon pdf 1,98 MB 2.12. 2016 11:38