Tenders Archive

Drobné vybavení laboratoří

Basic Information about Tender

Name Drobné vybavení laboratoří
ID at the Contracting Authority profile P16V00000010
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Veřejná zakázka byla zrušena
Specification of Tender Procedure
Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 5.8. 2016 12:00
The deadline for submission of tenders / requests to participate 10.10. 2016 12:00
Estimated Value
800 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates
 
Specification of Selected Candidate
 
List of Subcontractors
 

Short Description of Tender's Subject

Předmětem veřejné zakázky "Drobné vybavení laboratoří" jsou průběžné dodávky drobného vybavení laboratoří a souvisejících služeb uchazeče dle dále uvedeného. Minimální technická specifikace poptávaného vybavení je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Doba trvání smlouvy je od podpisu smlouvy do 30.11. 2017.

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Zadávací dokumentace icon pdf 10,74 MB 5.9. 2016 12:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 48 kB 5.9. 2016 12:00
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 699 kB 5.9. 2016 12:00
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 5.9. 2016 12:00
Příloha č. 7: Výkaz výměr icon excel 23 kB 5.9. 2016 12:00
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 26 kB 5.9. 2016 12:00
Dodatečná informace č. 1 icon pdf 2,62 MB 13.9. 2016 09:15
     Příloha č. 7: Výkaz výměr (revize 1) icon excel 25 kB 13.9. 2016 09:15
Dodatečná informace č. 2
 
  - součástí je Příloha č. 1 (revize 1)
icon pdf 4,21 MB 15.9. 2016 22:00
     Příloha č. 7: Výkaz výměr (revize 2) icon excel 24 kB 15.9. 2016 22:00
Dodatečná informace č. 3 icon pdf 1,13 MB 20.9. 2016 18:40
     Příloha č. 1: Technická specifikace (revize 2) icon pdf 466 kB 20.9. 2016 18:40
     Příloha č. 7: Výkaz výměr (revize 3) icon excel 24 kB 20.9. 2016 18:40
     Příloha č. 7: Výkaz výměr (revize 3) icon pdf 523 kB 20.9. 2016 18:40
Dodatečná informace č. 4 icon pdf 238 kB 29.9. 2016 13:30
Dodatečná informace č. 5 icon pdf 1,04 MB 3.10. 2016 23:50
     Příloha č. 7: Výkaz výměr (revize 4) icon excel 24 kB 3.10. 2016 23:50
     Příloha č. 7: Výkaz výměr (revize 4) icon pdf 402 kB 3.10. 2016 23:50
     Příloha č. 7: Výkaz výměr (revize 4 - přehled změn) icon pdf 524 kB 3.10. 2016 23:50
Dodatečná informace č. 6 icon pdf 279 kB 4.10. 2016 13:30

B. Other Documents of Tender

Document Name File Type File Size Publication Date
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon pdf 306 kB 11.10. 2016 11:55