Tenders Archive

Zkušební lis 2

Basic Information about Tender

Name Zkušební lis 2
ID at the Contracting Authority profile P16V00000009
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Veřejná zakázka byla ukončena
Specification of Tender Procedure
Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 10.8. 2016 19:40
The deadline for submission of tenders / requests to participate 22.8. 2016 11:00
Estimated Value
1 700 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates
LABORTECH, s.r.o.
Specification of Selected Candidate
LABORTECH, s.r.o.
List of Subcontractors
 

Short Description of Tender's Subject

Subject of the public contract is the "Zkušební lis 2" its supply, installation, commissioning and training of the operators for the device with the minimum technical specification defined in Annex No. 1 hereof.

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Zadávací dokumentace icon pdf 8,33 MB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 11 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 742 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení icon word 701 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 5: Výkaz výměr icon excel 13 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 13 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 7: Popis zajištění servisní činnosti icon word 25 kB 10.8. 2016 19:40

B. Other Documents of Tender

Document Name File Type File Size Publication Date
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 328 kB 26.8. 2016 10:30
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 401 kB 26.8. 2016 10:30
Smlouva s LABORTECH, s.r.o. icon pdf 20,53 MB 16.9. 2016 12:01