Tenders Archive

Plynová cela pro měření pevných vzorků

Basic Information about Tender

Name Plynová cela pro měření pevných vzorků
ID at the Contracting Authority profile P16V00000004
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specification of Tender Procedure
Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 15.7. 2016 18:00
The deadline for submission of tenders / requests to participate 29.7. 2016 11:00
Estimated Value
800 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates
Nicolet CZ s.r.o.
Specification of Selected Candidate
Nicolet CZ s.r.o.
List of Subcontractors
 

Short Description of Tender's Subject

Předmětem veřejné zakázky "Plynová cela pro měření pevných vzorků" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro zařízení, jehož minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

 

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Zadávací dokumentace icon pdf 13,42 MB 15.7. 2016 18:00
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 22 kB 15.7. 2016 18:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 735 kB 15.7. 2016 18:00
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 699 kB 15.7. 2016 18:00
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 15.7. 2016 18:00
Příloha č. 7: Výkaz výměr icon excel 12 kB 15.7. 2016 18:00
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 28 kB 15.7. 2016 18:00

B. Other Documents of Tender

Document name File Type File Size Publication Date
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (Pragolab s.r.o.) icon pdf 397 kB 22.8. 2016 14:00
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.) icon pdf 402 kB 22.8. 2016 14:00
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 335 kB 22.8. 2016 14:00
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 384 kB 22.8. 2016 14:00
Smlouva s Nicolet CZ s.r.o. icon pdf 5,74 MB 23.9. 2016 12:20