Tenders Archive

Zkušební lis

Basic Information about Tender

Name Zkušební lis
ID at the Contracting Authority profile P16V00000003
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Veřejná zakázka byla zrušena
Specification of Tender Procedure
Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 25.6. 2016 07:00
The deadline for submission of tenders / requests to participate 13.7. 2016 11:00
Estimated Value
1 700 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates
 
Specification of Selected Candidate
 
List of Subcontractors
 

Short Description of Tender's Subject

Předmětem veřejné zakázky "Zkušební lis" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro zařízení, jehož minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

 

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Zadávací dokumentace icon pdf 11,58 MB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 734 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení icon word 699 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 27 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 5: Výkaz výměr icon excel 13 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 25.6. 2016 07:00

B. Other Documents of Tender

Document Name File Type File Size Publication Date
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče icon pdf 1,5 MB 3.8. 2016 12:00
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon word 586 kB 3.8. 2016 12:00