Tenders Archive

Titrátor potenciometrický

Basic Information about Tender

Name Titrátor potenciometrický
ID at the Contracting Authority profile P16V00000002
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specification of Tender Procedure
Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 25.6. 2016 07:00
The deadline for submission of tenders / requests to participate 13.7. 2016 09:00
Estimated Value
650 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates
Mettler - Toledo, s.r.o.
Metrohm Česká republika s.r.o.
Specification of Selected Candidate
Metrohm Česká republika s.r.o.
List of Subcontractors
 

Short Description of Tender's Subject

Předmětem veřejné zakázky "Titrátor potenciometrický" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro zařízení, jehož minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

 

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Zadávací dokumentace icon pdf 4,60 MB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 22 kB 8.7. 2016 09:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 734 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 700 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 7: Výkaz výměr icon excel 13 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 25.6. 2016 07:00

B. Other Documents of Tender

Document Name File Type File Size Publication Date
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 266 kB 17.8. 2016 22:00
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 322 kB 17.8. 2016 22:00
Smlouva s Metrohm Česká republika s.r.o. icon pdf 2,04 MB 23.9. 2016 12:27