Tenders Archive

The basic information about contracting authority

Name of the contracting authority Unipetrol Centre of Research and Education, a.s.
Company Identification Number 62243136
Addess Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
Address (URL) of contracting authority profile http://www.unicre.cz/verejne-zakazky
Address (URL) of contracting authority website http://www.unicre.cz

 

Information about Tenders Archive
Name of Tender Type of Tender Start Date State
6 x Kryostat cirkulační VZ malého rozsahu 1.10. 2018 17:35 VZ ukončena
Potrubní rozvody a šroubení VZ malého rozsahu 1.10. 2018 15:55 VZ ukončena
Pokusná jednotka pro pyrolýzní procesy Podlimitní VZ 18.7. 2018 17:30 VZ ukončena
Tlakový regulátor k DSC      
Vybavení pracoviště zobrazovacích metod VZ malého rozsahu 2.10. 2018 21:25 VZ byla zrušena
Pyrolýzní modul k GCxGC-TOF MS      
Development and Delivery of 2L Hydroisomerization Catalyst Podlimitní VZ 19.9. 2018 11:40 VZ byla zrušena
Přístroj pro optickou emisní spektrometrii - ICP - OES Podlimitní VZ 11.6. 2018 08:20 VZ byla zrušena
Continual Distillation Podlimitní VZ 16.5. 2018 09:55 VZ byla zrušena
Pokusná jednotka pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování Podlimitní VZ 16.5. 2018 09:30 VZ byla zrušena
Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy Nadlimitní VZ 17.4. 2018 10:40 VZ byla zrušena
Vysokoteplotní komora k XRD vč. chlazení      
Zařízení pro testování mrazuvzdornosti  VZ malého rozsahu 2.5. 2018 15:40  VZ byla zrušena
Pyrolýzní chromatograf      
Viskozimetr VZ malého rozsahu 7.9. 2017 17:40 VZ ukončena
Jednokanálový plynový chromatograf VZ malého rozsahu 7.9. 2017 17:30 VZ ukončena
Přístroj pro stanovení oxidační stability ropných produktů 2 VZ malého rozsahu 31.7. 2017 9:55 VZ ukončena
Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů 2 VZ malého rozsahu 31.7. 2017 9:15 VZ ukončena
Teplotní komora pro zkušební lis  VZ malého rozsahu 9.5. 2017 14:30 VZ ukončena
Autokláv pro katalytické testy VZ malého rozsahu 9.5. 2017 14:20 VZ ukončena
Autokláv pro syntézu zeolitů a jiných materiálů VZ malého rozsahu 9.5. 2017 14:10 VZ ukončena
Tlakový diferenciální skenovací kalorimetr VZ malého rozsahu 9.5. 2017 13:50 VZ ukončena
Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím Nadlimitní VZ 26.5. 2017 17:00 VZ byla zrušena
Vodíkový analyzátor      
Upgrade vsádkových reaktorů (doplňky pro autoklávy - modifikace vsádkového na průtočný) 2      
Rotační vřetenový viskozimetr      
Zařízení pro tenkovrstvou chromatografii s plameno-ionizačním detektorem TLC/FID VZ malého rozsahu 22.8. 2017 15:10 VZ byla zrušena
Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů VZ malého rozsahu 17.5. 2017 19:00 VZ byla zrušena
Přístroj pro stanovení oxidační stability ropných produktů VZ malého rozsahu 17.5. 2017 19:20 VZ byla zrušena
Technické a kalibrační plyny VZ malého rozsahu 26.9. 2016 15:30 VZ ukončena
Laboratorní vsádkový reaktor 2 VZ malého rozsahu 16.9. 2016 13:40 VZ ukončena
Klimatizační testovací komora VZ malého rozsahu 16.9. 2016 13:30 VZ ukončena
Zkušební lis 2 VZ malého rozsahu 10.8. 2016 19:40 VZ ukončena
Membránové čerpadlo pro LPG VZ malého rozsahu 29.7. 2016 11:30 VZ ukončena
Havarijní oprava střechy budovy výzkumu - Ústí nad Labem - II. etapa VZ malého rozsahu 27.5. 2016 15:00 VZ ukončena
GC přístroj dvoukanálový VZ malého rozsahu 15.7. 2016 18:00 VZ ukončena
Plynová cela pro měření pevných vzorků VZ malého rozsahu 15.7. 2016 18:00 VZ ukončena
Titrátor potenciometrický VZ malého rozsahu 25.6. 2016 07:00 VZ ukončena
Drobné vybavení laboratoří VZ malého rozsahu 5.9. 2016 12:00 VZ byla zrušena
A Device for Thin Layer Chromatography with Flame-Ionisation Detector - TLC/FID VZ malého rozsahu 15.7. 2016 18:30 VZ byla zrušena
Zkušební lis VZ malého rozsahu 25.6. 2016 07:00 VZ byla zrušena
Laboratorní vsádkový reaktor VZ malého rozsahu 29.7. 2016 11:30 VZ byla zrušena