News

UniCRE je společensky odpovědnou firmou roku

Získali jsme Cenu hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Oceněni jsme byli za aktivity v oblasti vzdělávání, péče o zaměstnance, podpory společenského života a ochrany životního prostředí. Cenu společně vyhlašují Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Ústecký kraj a Rada kvality České republiky. V soutěži jsou hodnoceny faktory jako působení na rozvoj kvality života občanů, péče o zaměstnance a jejich bezpečnost či odborný růst, snižování zátěže na životní prostředí, transparentnost a také podíl rozpočtu věnovaný veřejně prospěšným aktivitám. Soutěžící byli rozděleni do několika kategorií tak, aby se mohly zapojit podnikatelské subjekty, obce i instituce veřejného sektoru. Zohledněna byla i velikost organizace. UniCRE uspělo v kategorii podnikatelských subjektů do 250 zaměstnanců.

Fotogalerie: