News

Exkurze Gymnázia Chomutov

Přidali jsme nové téma pro exkurze. Studentům teď také vysvětlujeme, jak funguje difrakční rentgenový přístroj. Ten měří úhly odrazu rentgenového záření a tím určuje uspořádání atomů v krystalové mřížce. Proč se od sebe tak zásadně liší tuha a diamant, i když je obojí složené jen z uhlíku? Zřejmě víte, že je to kvůli různému uspořádání jeho atomů. A to umožňuje určit třeba právě rentgenový difrakční přístroj.