News

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum opravuje svou kulturní památku a rozjíždí nové výzkumné projekty

Budova Unipetrol výzkumně vzdělávacího centra za ústeckým západním nádražím v Revoluční ulici prochází další fází rekonstrukce. Po opravě střechy přišla na řadu výměna oken a nová omítka. V loňském roce byla stavba vyhlášena kulturní památkou a opravy probíhají tak, aby byla zachována původní novogotická podoba budovy. Obnova se zčásti týká i vnitřního vybavení laboratoří. UniCRE, jak se centru zkráceně říká, do nich pořizuje vybavení pro svůj další výzkum.

UniCRE se v Ústí nad Labem dlouhodobě zabývá vývojem pokročilých anorganických materiálů, např. nových typů geopolymerů či katalyzátorů. „V současné době rozbíháme nový velký projekt zaměřený na využití regionálních druhotných surovin. Budeme rozvíjet další způsob, jak z místních odpadních plastů, dřevní štěpky nebo kafilerních tuků vyrábět biopaliva nebo jiné chemikálie s vysokou přidanou hodnotou. Základním procesem zpracování bude pyrolýza,“ říká Alena Rodová, vedoucí infrastrukturních projektů. UniCRE bude na řešení projektu spolupracovat s Unipetrolem RPA a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně.

„Aby mohl zdejší výzkum pokračovat, musíme budovu opravit. Loni byla navíc zařazena do památkové péče a rekonstrukce jsou proto náročnější. Ve výsledku bude budova vypadat jako v době svého vzniku v 19. století,“ vysvětluje Robert Pretschner, ředitel technického úseku. Potom doplňuje: „Při opravě omítky dodržujeme původní technologické postupy, její složení i barvu. Šambrány nad okny i zdobné reliéfy omítky budou zachovány. Do historické zasedací místnosti instalujeme přesné repliky špaletových oken.“ Rekonstrukce budovy je rozdělena do několika etap. Hotova by měla být do 5 let.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., se zabývá výzkumem technologií zpracování ropy a alternativních surovin a výzkumem pokročilých anorganických materiálů. Je zapojeno do řešení několika mezinárodních projektů Rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020. UniCRE také podporuje výuku chemie a příbuzných předmětů na vysokých i středních školách. Centrum vzniklo v roce 1952 pod názvem Výzkumný ústav anorganické chemie a v roce 2016 bylo přejmenováno.

Budova, v níž UniCRE sídlí, byla postavena v letech 1893 až 1895 jako správní budova Rakouského spolku pro chemickou a metalurgickou výrobu, dnešního Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Autorem plánů byl podnikový stavitel Robert Langs. Nejpůsobivějšími částmi budovy jsou hlavní schodišťová hala s třídílnou nástěnnou olejomalbou a zasedací síň, v níž se střídá dřevěné deštění a malované stěny. Malby pocházejí od malíře Josefa Reinera.