News

UniCRE na Festivalu vědy 2018

Připomeňte si s námi letošní Festival vědy. Co všechno se vyrábí z ropy? Jaké jsou alternativní suroviny? Jak přemýšlet o vlivu biopaliv na životní prostředí? Je papírový sáček ekologičtější než plastový?

To všechno jsme tu s návštěvníky probírali. Těšíme se na Vaše zvídavé otázky na příštím ročníku.

Fotogalerie: