News

Workshop CATPRO

Během workshopu jsme s kolegy z VŠCHT Praha a ÚCHP AV ČR diskutovali moderní způsoby testování katalyzátorů na různých pracovištích.

Představili jsme jim naši infrastrukturu a probrali možnosti další spolupráce. Všem přednášejícím děkujeme za příspěvky.

Workshop CATPRO