News

Chemické fórum Ústeckého kraje

UniCRE je odborným partnerem Chemického fóra Ústeckého kraje.

Cílem fóra je propagovat chemický průmysl, hledat cesty k zabezpečení lidských zdrojů a nastínit trendy a perspektivy tohoto odvětví. S touto myšlenkou se na fóru setkali zástupci firem, vzdělávacích institucí, výzkumných organizací i veřejné správy.

Na jednotlivé prezentace se můžete podívat zde.icon new window