News

Workshop pro výchovné poradce

Jak nadchnout děti pro technické obory? Vzdělaní chemici nechybějí jen ve výzkumu. Velké firmy realizují významné investice, které budou potřebovat personálně zabezpečit. K chemii a technice obecně je potřeba přitáhnout už malé děti.

Jak toho dosáhnout, u nás řešili výchovní poradci se zástupci firem, Magistrátu města Mostu, CzechInvestu, Svazu průmyslu a dopravy i Úřadu práce.

Foto1 Foto2 Foto3 Foto4