News

Workshop projektu DIRPRIMCOAL

15. – 16. 6. Workshop DIRPRIMCOAL

UniCRE je zapojeno do řešení mezinárodního projektu DIRPRIMCOAL, zaměřeného na přeměnu uhlí na užitečné chemikálie. Druhé setkání jeho řešitelů proběhlo v České republice, tudíž jsme své výzkumné partnery mohli pozvat na prohlídku laboratoří i pokusné základny. Jednotliví účastnici během setkání prezentovali své dosavadní výsledky a dohodli se na dalších krocích.