News

Veletrh vědy

8. – 10. 6. 2017 Veletrh vědy

Letos jsme poprvé vystavovali na Veletrhu vědy. Návštěvníkům jsme ukazovali vzorky ropy, jejích produktů i alternativ. Opět je velmi zajímalo téma biopaliv. Moc jsme si to užili.