News

Rozhovor o nás na researchjobs.cz

Rozhovorem s paní Ing. Lenkou Babickou, PR manažerkou společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., se přeneseme opět do světa aplikovaného výzkumu – do světa rafinérských a petrochemických technologií, a také do neprávem opomíjeného Ústeckého kraje…

Než se pustíme do otázek, poprosil bych Vás, abyste nám Vaši firmu v krátkosti představila…

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE) se zabývá výzkumem a vývojem rafinérských a petrochemických technologií a také pokročilých anorganických materiálů.  Více než 60 let působilo pod názvem Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. (VÚAnCh). Sídlí v Ústí nad Labem, druhé pracoviště má v Chemparku v Litvínově Záluží.

Q: Mluví-li se o pracovním trhu v ČR, je často zmiňována otázka nízké mobility. Týká se podle Vás i výzkumně zaměřených firem? Jak je tomu ve Vašem konkrétním případě? Je těžké dostat výzkumníky do Ústeckého kraje?

Myslím, že se tento problém týká všech oborů, ale situaci jiných výzkumně orientovaných organizací neznám. U nás si vybavuji pouze tři z několika desítek svých kolegů, kteří nepocházejí z Ústeckého kraje. Pro zajímavost, zahraniční kolegy mám čtyři. Ústecký kraj bohužel stále nemá dobrou pověst. Což je škoda. Krajina na Mostecku prochází rekultivací, nádherné Krušné hory a České středohoří tu máme v podstatě za humny a do Prahy není daleko. Oproti ní je tu ale výrazně levnější bydlení a chemici tu snáze najdou dobře placené zaměstnání. Po technicky vzdělaných odbornících je tu velká poptávka.

Q: Řadu uživatelů našeho webu tvoří doktorandi, z nichž nemalá část se bude rozhodovat, zda zůstat v akademické sféře (tím míním zejména VŠ a v. v. i.), anebo zda půjdou do komerční sféry. Jaká jsou specifika práce ve firmě zaměřené na výzkum?

A: Vysoké školy a veřejné výzkumné organizace se zabývají především základním výzkumem. Výzkumníci, kteří v nich pracují, se mohou dlouhodobě zaměřit na jediné téma. Jejich výstupem bývají především publikace.

Komerční výzkumné organizace provádějí zejména aplikovaný výzkum zaměřený na aktuální témata poptávaná konkrétními firmami. Výsledkem práce jejich výzkumníků jsou častěji patenty či užitné vzory.

Mezi těmito póly existují ještě organizace, které obě varianty kombinují. K nim patříme i my. Část našich výzkumníků se zabývá základním výzkumem, část aplikovaným výzkumem.

Q: Jak se vypořádáváte s konkurencí v podobě ostatních výzkumných organizací, tedy zejména VŠ a v.v.i., které se na trhu práce snaží přilákat tytéž uchazeče?

A: Zejména cíleně a individuálně spolupracujeme se školami. Patří mezi ně Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Pardubice i zahraniční univerzity. Každý rok zaměstnáváme několik jejich absolventů.

Velmi úzkou spolupráci máme navázánu s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Ta před dvěma lety přesunula své mostecké pracoviště přímo do litvínovské chemičky, kde působíme i my. Její studenti k nám chodí vykonávat pomocnou vědeckou činnost, píší u nás bakalářské i diplomové práce a mnozí k nám po ukončení studia nastupují do zaměstnání.

Jsme přitažliví pro tu skupinu absolventů, kterou zajímá rozvoj stávajících technologií ve spolupráci s aplikační sférou. Mnohé uchazeče lákají výzkumná témata zaměřená na zpracování alternativních surovin jako vstupů do nových organických syntéz. Atraktivní je i naše moderní vybavení.

Důležitým faktorem je možnost navázání důležitých kontaktů. I průmyslovou kariéru je výhodné začít ve výzkumu.

Nesmím zapomenout na finanční stránku práce. Nejsme vázáni platovými tabulkami. Mzdové ohodnocení našich výzkumníků se blíží situaci v průmyslu.

Q: Jaká je z pohledu Vaší firmy kvalita VŠ v oborech, kterými se zabýváte? Často slyšíme nářky zaměstnavatelů o tom, že kvalita absolventů škol upadá. Pozorujete něco takového i Vy?

A: Obecně se to tak nedá hodnotit. Je ovšem pravda, že velký podíl talentovaných mladých studentů, kteří by  v minulosti uplatňovali své schopnosti v technických oborech, dnes dává přednost kariéře v humanitních oborech. Naštěstí si řada technických univerzit drží dobrý standard svých absolventů.

Děkujeme za rozhovor.
Za ResearchJobs.cz se ptal Martin Víta

Odkaz na stránky researchjobs.cz s rozhovorem je zde icon new window.