News

We have another patent

Na základě přihlášky vynálezu, podané dne 26.10.2015, udělil Úřad průmyslového vlastnictví patent o názvu "Postup hodnocení stability topného oleje" (viz Věstník ÚPV č. 10/2017). Majitelem patentu je Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Původci vynálezu jsou Aleš Vráblík, Nikola Bringlerová a Radek Černý.

Číslo patentu: 306562