News

The New Utility Model

Na základě přihlášky užitného vzoru číslo PUV 2016-33192 podané dne 16. prosince 2016 zapsal Úřad průmyslového vlastnictví dne 10. ledna 2017 užitný vzor 30254 "Zředěná zbytková frakce". Původci užitného vzoru jsou Aleš Vráblík, José Hidalgo a Radek Černý.