News

Granted Patents

Dne 30. listopadu 2016 udělil Úřad průmyslového vlastnictví patent číslo 306416 "Způsob výroby dutých kulových částic zeolitu ZSM-5". Původci vynálezu jsou Věnceslava Tokarová, Stanislava Stiborová, Pavel Bělecký, Jiří Dědeček, Veronika Pashková.

Spolumajiteli patentu jsou Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Téhož dne udělil Úřad průmyslového vlastnictví ještě další patent, a to číslo 306417 "Způsob výroby katalyzátoru se zabudovaným stříbrem". Původci vynálezu jsou Věnceslava Tokarová, Stanislava Stiborová, Pavel Bělecký, Petr Sazama. Spolumajiteli patentu jsou Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.