News

Návštěva studentské části Akademického senátu VŠCHT Praha

Když se do Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol přijela podívat studentská část Akademického senátu VŠCHT Praha, pozvali jsme její členy také do UniCRE. Představili jsme jim program pomocných vědeckých činností a vedení závěrečných prací. Také jsme jim ukázali, do jakých výzkumů se studenti Univerzitního centra mohou zapojovat. Členové senátu ocenili rodinné prostředí, které v Univerzitním centru panuje, zázemí i pracovní perspektivy studentů.

Fotogalerie:

Akademický senát 1 Akademický senát 2 Akademický senát 3